Arkivbloggen

Världspoesidagen 21 mars 2018

För 80 år sedan tilldelades Karin Boye Beskowska resestipendiet. Prispengarna användes till en resa genom Europa vilket redovisas i ett tackbrev till Svenska Akademien skrivet och postat i Palaió Fáliro i Grekland i juli 1938. Det flera sidor långa brevet vittnar om en omtumlande och inspirerande resa genom ett Europa på väg mot krig.

Efter några dagars uppehåll i Berlin stannande jag en liten tid i Prag och tog därefter vägen över Wien. Det var en växling, som tog på nerverna: motsatserna var stora och hotfullt ödesdigra, och man kände sig så obönhörligt inmurad i sin samtids sammanhang att det var åtskilligt för mycket.

Brevet finns bevarat i Svenska Akademiens arkiv.

 

Stora priset 1971

Astrid Lindgren tar emot Svenska Akademiens stora pris på högtidssammankomsten i Börssalen den 20 december 1971.


Text toning: 
Guld

 

Svenska Akademien uppmärksammar 200-årsminnet av Anna Maria Lenngrens dödsdag den 8 mars 2017.

Lenngren var högt aktad av Svenska Akademien och hon har kallats för den nittonde ledamoten. I ett brev från C G Leopold till dåvarande ständige sekreteraren Nils von Rosenstein diskuteras Lenngren som möjlig ledamot: ”Uteslutas fruntimmer af våra författningar? Annars vore visserligen fru Lenngren en både stor aquisition, och rättvist ämne för Academiens uppmerksamhet”.