Nobelarkivet 1965

Svenska Akademien publicerar förteckningen över förslag till Nobelpriset i litteratur 1965. Förteckningen, som varit sekretessbelagd i femtio år, innehåller namn på föreslagna kandidater, samt även uppgifter om förslagsställare. Den är sammanställd av Nobelkommitténs dåvarande sekreterare Uno Willers.

Download forslagslista_1965.pdf (2.29 MB)