Nobelarkivet 1966

Nobelpriset i litteratur 1966 tilldelades Nelly Sachs och Samuel Agnon.

Svenska Akademien publicerar förteckningen över förslag till Nobelpriset i litteratur 1966. Förteckningen, som varit sekretessbelagd i femtio år, innehåller namn på föreslagna kandidater, samt även uppgifter om förslagsställare. Den är sammanställd av Nobelkommitténs dåvarande sekreterare Uno Willers.

Förslagslista 1966 »


Tackbrev från Nelly Sachs till ständige sekreteraren Karl Ragnar Gierow i oktober 1966.
(Ur Svenska Akademiens arkiv)