Nobelarkivet 1967

Nobelpriset i litteratur 1967 tilldelades Miguel Angel Asturias.

Svenska Akademien publicerar förteckningen över förslag till Nobelpriset i litteratur 1967. Förteckningen, som varit sekretessbelagd i femtio år, innehåller namn på föreslagna kandidater, samt även uppgifter om förslagsställare. 

Förslagslista 1967 »