Namnlängden

2001 fick de svenska almanackorna en ny namnlängd. Den ersatte de två namnlängder som tidigare förekommit i almanackorna: dels den traditionella namnlängden från 1901 med ett namn per dag, dels 1993 års namnlängd med två namn per dag. Namnlängden är dock inte statisk. Sedan 2001 har sammantaget femton nya namn införts och tre tagits bort. 2022 infördes sju nya namn, varför Cornelia, Henry, Maja, Noa, Olle, Regina och Tim nu alla kan hitta sina namn i almanackan.

En kommitté med representanter från Svenska Akademien, Vetenskapsakademien, Vitterhetsakademien och Institutet för språk och folkminnen har i åtagande att förvalta och utveckla namnlängden. Kommittén består för närvarande av professor Bo Ralph, Svenska Akademien, professor Östen Dahl, Vetenskapsakademien, professor Lars-Erik Edlund, Vitterhetsakademien och docent Katharina Leibring, Institutet för språk och folkminnen.

I namnlängden finns både ennamnsdagar och tvånamnsdagar. I dag (2022) omfattar den 627 namn, 310 namn som oftast bärs av kvinnor och 317 namn som oftast bärs av män. Namnlängden är avsedd att motsvara krav på såväl omsorg om kulturarvet som anknytning till ett levande namnbruk.

Fyra kyrkliga märkesdagar som traditionellt har varit namnsdagslösa har fått förbli namnsdagslösa: kyndelsmässodagen (2.2), Marie bebådelsedag (25.3), Johannes Döparens dag (24.6) och allhelgonadagen (1.11).

Viktiga kyrkliga och folkliga märkesdagar som sedan gammalt är knutna till vissa namn har så långt som möjligt fått förbli ennamnsdagar, t.ex. Knut (13.1), Bengt (21.3), Valborg (1.5), Erik (18.5), Olof (29.7), Mårten (11.11) och Lucia (13.12).