De Aderton

Svenska Akademiens ledamöter

Svenska Akademien har arton ledamöter. Gustaf III uppges från början ha tänkt sig tjugo, hälften av antalet ledamöter i Franska Akademien, men sedan bestämt sig för aderton eftersom det ordet klingade vackrare. Inval sker genom omröstning i Akademien och resultatet skall före offentliggörandet underställas Akademiens beskyddare, H.M. Konungen, för godkännande.

Från början var författarna i minoritet, och de flesta av ledamöterna var höga ämbetsmän. 1800-talets första hälft kan betecknas som de stora skaldernas epok i Svenska Akademien, medan seklets senare hälft uppvisar ett markant inslag av vetenskapsmän, främst historiker och språkmän. Un­der 1900-talet har det valts in fler författare och denna yrkesgrupp utgör nu runt hälften av ledamöterna. När författaren och Nobelpristagaren Selma Lagerlöf tog sitt inträde 1914 blev hon Akademiens första kvinnliga ledamot.

Akademiens nuvarande ledamöter

Stol nr 1   Juristen Eric M. Runesson, f. 1960 (invald 2018)

Stol nr 2   Språkforskaren Bo Ralph, f. 1945 (invald 1999)

Stol nr 3   Vakant

Stol nr 4   Förfat­ta­ren och litteraturforskaren Anders Olsson, f. 1949 (invald 2008)

Stol nr 5   Författaren och journalisten Ingrid Carlberg, f. 1961 (invald 2020)

Stol nr 6   Språkforskaren Tomas Riad, f. 1959 (invald 2011)
               
Stol nr 7   Filosofen Åsa Wikforss, f. 1961 (invald 2019)

Stol nr 8   Antikforskaren och poeten Jesper Svenbro, f. 1944 (invald 2006)

Stol nr 9  Författaren Ellen Mattson, f. 1962 (invald 2019)

Stol nr 10  Historikern och författaren Peter Englund, f. 1957 (invald 2002)

Stol nr 11  Litteraturforskaren och översättaren Mats Malm, f. 1964 (invald 2018), ständig sekreterare

Stol nr 12  Författaren Per Wästberg, f. 1933 (invald 1997)

Stol nr 13  Författaren Anne Swärd, f. 1969 (invald 2019)

Stol nr 14  Författaren, kritikern och översättaren Steve Sem-Sandberg, f. 1958 (invald 2020)

Stol nr 15  Poeten Jila Mossaed, f. 1948 (invald 2018)

Stol nr 16  Vakant

Stol nr 17  Författaren och litteraturforskaren Horace Engdahl, f. 1948 (invald 1997)

Stol nr 18  Poeten Tua Forsström, f. 1947 (invald 2019)