Peter Englund, selektiv bibliografi

 

Poltava : berättelsen om en armés undergång. Stockholm, 1988

Det hotade huset : adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden = [A house in peril : the conception of society in the nobility during the Age of Greatness]. Stockholm, 1989. Diss. Uppsala : Univ.

Förflutenhetens landskap : historiska essäer. Stockholm, 1991.

Ofredsår : om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt. Stockholm, 1993.

Förflutenhetens landskap : historiska essäer. Stockholm, 1993. 3., omarb. uppl.

Brev från nollpunkten : historiska essäer. Stockholm, 1996.

Svensk historia [Elektronisk resurs]. Bromma, 1997-98.

Den oövervinnerlige : om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt. Stockholm, 2000.

Erik Lönnroth : inträdestal i Svenska Akademien. Stockholm, 2002.

Tystnadens historia och andra essäer. Stockholm, 2003.

Jag skall dundra. Stockholm, 2005. (Med Kristian Petri)

Silvermasken : en kort biografi över drottning Kristina. Stockholm, 2006.

Spegelscener : minnesfragment från fyra krig. Stockholm, 2006.

Stridens skönhet och sorg : första världskriget i 212 korta kapitel. Stockholm, 2008.

Stridens skönhet och sorg. 1914 : första världskrigets inledande år i 68 korta kaptiel. Stockholm, 2014.

Stridens skönhet och sorg. 1915 : första världskrigets andra år i 108 korta kapitel. Stockholm, 2015.

Stridens skönhet och sorg. 1916 : första världskrigets tredje år i 106 korta kapitel. Stockholm, 2015.

Jag kommer ihåg. Stockholm, 2016.

Stridens skönhet och sorg 1917 : första världskrigets fjärde år i 108 korta kapitel. Stockholm 2017

Stridens skönhet och sorg 1918 : första världskrigets sista år i 88 korta kapitel. Stockholm 2018

Länk till Libris »