Stol nr 14 - Vakant

Steve Sem-Sandberg tar sitt inträde i Akademien vid högtidssammankomsten den 20 december 2020.

Läs mer i pressinformation från Svenska Akademien »