Stol nr 14 - Vakant

Steve Sem-Sandberg tar sitt inträde vid 2020 års högtidssammankomst som på grund av rådande pandemi är framflyttad till den 15 april 2021.

Läs mer i pressinformation från Svenska Akademien »