Stol nr 4 - Anders Olsson

Litteraturhistoriker och författare.
Invald: 2008.

Anders Olsson föddes 1949 i Huddinge. Som student läste han nordiska språk, litteraturhistoria och filosofi och var under sent 1970-tal med och grundade kulturtidskriften Kris, vilken bidrog till en förnyelse av det litterära klimatet under 1980-talet. Han har varit verksam som kritiker sedan slutet av 1970-talet.

Han debuterade som författare 1981 med essäsamlingen Mälden mellan stenarna. Hans första diktsamling kom 1984 och heter Dagar, aska. Däremellan hade han doktorerat med avhandlingen Ekelöfs nej (1983) som lyfter fram grundläggande teman och intertextuella förbindelser i Gunnar Ekelöfs författarskap. Intresset har hållit i sig och senare kom verket Gunnar Ekelöf (1997) och redaktörskapet för Svenska Akademiens utgivning av Ekelöfs samlade dikter 2015. Av jämförbar betydelse har Gunnar Björlings författarskap varit och Olsson gav 1995 ut den senares skrifter i fem band. Samma år utkom den banbrytande studien Att skriva dagen : Gunnar Björlings poetiska värld i vilken han analyserar Björlings akuta livskänsla och viktigaste poetiska grepp.

Sedan 2004 var Anders Olsson professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och har i sin forskning fördjupat sig i grunddrag i den moderna litteraturens utveckling, som Guds död och den poetiska nihilismen i Läsningar av Intet (2000), fragmentet som skrivsätt i Skillnadens konst (2006) och den moderna exillitteraturen i Ordens asyl (2011). I Tankar om läsning (2015) reflekterar han kring läsandets villkor och den roll tid, rum och minne spelar i sammanhanget, bland annat utifrån Marcel Proust.

Anders Olsson har gett ut sju diktsamlingar, senast men så oändligt lätt att svara dig (2010). År 2008 valdes han in i Svenska Akademien som efterträdare till författaren Lars Forssell. Han var ständig sekreterare 1 juni 2018 till 31 maj 2019.