Stol nr 5 - Vakant

Ingrid Carlberg tar sitt inträde vid 2020 års högtidssammankomst som på grund av rådande pandemi är framflyttad till den 15 april 2021.

Läs mer i pressinformation från Svenska Akademien »