Tomas Riad, selektiv bibliografi

 

Structures in Germanic prosody. A diachronic study with special reference to the Nordic languages. Stockholm, 1992.

The Germanic quantity shift. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 1995.

Betoning och rytm i fri vers, Ernst Brunners Konstpaus. Ord och stil, 1996.

The Origin of Scandinavian tone accents. Diachronica, 1998.

Svenskt fonologikompendium. Stockholm, 1997.

“Allting ryms i varje frö”. Språk och stil, 1999.

The origin of Danish stød. I: Analogy, Levelling and Markedness. Principles of change in phonology and morphology. Berlin, 2000.

Stöten som aldrig blev av – generaliserad accent 2 i Östra Mälardalen. Folkmålsstudier, 2000.

The Phonology of Classical Greek Meter. Linguistics, 2000. (med Chris Golston)

Svensk smeknamnsfonologi. Studia Anthroponymica Scandinavica, 2002.

Historien om tonaccenten. Studier i svensk språkhistoria, 2005.

Rhythm. The Encyclopedia of Language and Lingustics, 2005.

Tones and Tunes. Berlin, 2007. (med Carlos Gussenhoven)

“Börk börk börk. Ehula hule de chokolad muus". Språktidningen, 2008.

Accents left and right. I: Versatility in Versification. Berkeley, 2009.

Osynliga former i ordbildningen. Svenska akademiens handlingar, 2009.

Prosodi i svenskans ordbildning, Stockholm, 2009.

Retroflektering. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning, Göteborg, 2010. 

Birgitta Trotzig : inträdestal i Svenska Akademien. Stockholm, 2011.

The Phonology of Swedish. Oxford, 2014.

Prosodin i svenskans morfologi. Stockholm, 2015.
 

Länk till Libris »