Stol nr 7 - Vakant

Filosofen och författaren Åsa Wikforss tilldelas denna stol vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20 december 2019.

Se pressmeddelande »