Minnesbiblioteket

De äldre volymerna av Svenska Akademiens handlingar rymmer en skatt av biografiska och historiska skrifter, framför allt minnesteckningar. För att göra dessa verk tillgängliga för en bredare publik har Akademien beslutat återutge ett urval av dem i serien Minnesbiblioteket. Redaktör för serien är akademiledamoten Peter Englund.

 Minnesbiblioteket utges i samarbete med Bokförlaget Atlantis.