Nobelbiblioteket

Svenska Akademiens Nobelbibliotek, inrättat 1901, har som sin främsta uppgift att bistå Nobelkommittén i dess arbete men bedriver också utåtriktad verksamhet av olika slag. I denna avdelning presenteras därför inte bara böcker om Nobelbiblioteket utan också böcker utgivna av Nobelbiblioteket.

Jonas Ellerström
Rainer Maria Rilke och James Joyce.
Två specialsamlingar i Svenska Akademiens Nobelbibliotek

Två av Nobelbibliotekets fåtaliga specialsamlingar presenteras i denna skrift. Båda samlingarna innehåller ett antal intressanta originalutgåvor, men det är ändå helheterna i samlingarna som gör dem spännande. Ett par av modernismens portalgestalter får fasetter lagda till sina verks historia genom de böcker som konstnären Tora Vega Holmström och departementssekreteraren och kritikern Gösta Forsström samlade under sina liv.

2014. 48 s., häftad. ISBN 978-91-7609-187-6. Behovstryck.

 

Olof Kåhrström
Nobelbibliotekets äldre boksamling.
Några nedslag i Palmstedtsalens bokskåp

Vid sidan av resterna av det bibliotek Svenska Akademien innehade under 1800-talet inrymmer Palmstedtsalen i Börshusets källare i Gamla stan det som brukar benämnas Nobelbibliotekets äldre boksamling. Den består i huvudsak av 1700-talslitteratur, men där ingår även böcker från 1600-talet och något enstaka 1500-talsverk. Ett stort intresse för svensk dramatisk litteratur är tydligt, men även andra språk är representerade. Samlingen omfattar vitterhet, språkvetenskap, litteraturhistoria, filosofi och historia.

2015. 58 s., häftad. ISBN 978-91-760-96758. Behovstryck.

 

Det sköna med skönlitteraturen
Svenska Akademiens Nobelbibliotek har under de senaste tjugo åren arrangerat föreläsningar om modern skönlitteratur under titeln »Det sköna
med skönlitteraturen«. Hittills har tre antologier innehållande sådana föreläsningar publicerats.

Redaktör: Lars Rydquist. Böckerna distribueras av Norstedts.

Det sköna med skönlitteraturen. Introduktioner till den samtida litteraturen på Nobelbiblioteket
2009. 198 s., häftad. ISBN 978-91-1-302671-8.

Det sköna med skönlitteraturen 2. Modernt och omodernt men samtida 
2012. 184 s., häftad. ISBN 978-91-1-304605-1.

Det sköna med skönlitteraturen 3. Föreläsningar om skönlitteratur på Nobelbiblioteket
2013. 192 s., häftad. ISBN 978-91-1-305680-7.

De tre delarna finns även i box: ISBN 978-91-1-305938-9. Distr.: Norstedts.

 

Om läsning och omläsning. Betraktelser vid ett symposium arrangerat av Svenska Akademien

Vid ett symposium hösten 2013, initierat av priskommittéerna för Svenska Akademiens bibliotekariepris och svensklärarpris, diskuterades olika sätt att läsa och förmedla skönlitteratur och om skönlitteraturens ställning i skolorna och på biblioteken. Tolv av de till symposiet inbjudna deltagarna bidrar i Om läsning och omläsning med uppsatser som ansluter till diskussionen.

Redaktör: Lars Rydquist.

2015. 144 s., häftad. ISBN 978-91-1-307258-6. Distr.: Norstedts.