Svenska Akademiens handlingar

Skriftserien Svenska Akademiens handlingar (SAH) har utgivits ända sedan Akademiens instiftelse 1786. De flesta volymerna är ”årsböcker”, som innehåller:

  • tal och texter från Akademiens årliga högtidssammankomst (inklusive nyinvalda ledamöters inträdestal) 
  • tal och texter från andra offentliga evenemang i Akademiens regi, 
  • Akademiens minnesteckningar, 
  • texter som upplästs vid Akademiens enskilda sammankomster, 
  • utgåvor av dokument i Akademiens arkiv.

I serien ingår också vissa minnesteckningar och dokumentutgåvor som separata volymer. 

Sett i ett historiskt perspektiv består SAH egentligen av fyra serier: 

SAH från 1786 
SAH från 1796 
SAH från 1886 
SAH från 1986 

Den nu aktuella serien startade vid 200-årsjubileet 1986 och består för närvarande av ett fyrtiotal volymer. Serien distribueras av Norstedts.