Akademien

Viktor Rydberg: Dikter

Viktor Rydberg (1828–95) var journalist, vetenskapsman och författare. Som lyriker är han en av våra klassiker. »Kantat«, författad till jubelfestpromotionen i Uppsala 1877, »Den nya Grottesången« och inte minst »Tomten« är exempel på dikter som fortfarande lever. Men det är främst genom sin idédiktning som Rydberg har kommit att bli en klassiker. I den brottas han med problem – politiska, sociala och religiösa – som inte bara är hans egen tids utan även senare tiders. Denna volym innehåller hela Viktor Rydbergs lyriska diktning.

Introduktion av Lars Forssell. Kommentarer och ordförklaringar av Örjan Lindberger.

1996. 254 s., hårdband. ISBN 978-91-7486-281-2.

Ladda ner; Viktor Rydberg: Dikter.
Download viktor_rydberg.pdf (897.7 KB)