Sammankomster

Svenska Akademien sammanträder varje torsdag, bortsett från jul- och sommaruppehåll. Detta står bestämt redan i stadgarna från 1786 och kallas för sammankomster. Under sammankomsterna tar ledamöterna bland annat beslut om mottagare av priser och stipendier, bokutgivningar och speciella satsningar av olika slag.

Sammankomsterna är av två slag: offentliga och enskilda. Offentliga sammankomster hålls inför publik i Börssalen i Börshuset. Detta sker en gång om året, på Akademiens högtidsdag den 20 december. De kallas därför också för högtidssammankomster »

Vid de enskilda sammankomsterna närvarar enbart ledamöterna själva, med undantag för när Akademiens beskyddare, H.M. Konungen, gästar dem.

Bilden ovan: Sessionsrummet där Svenska Akademiens ledamöter sammanträder vid de enskilda sammankomsterna.