Stora priset

Tal vid överlämnandet av Stora priset av Akademiens direktör herr Espmark

Lennart Hellsing, ni är en av våra mest älskade poeter. Med er virtuosa hantering av rytm, rim, assonans och andra klanger har ni skapat en akustisk konst vi inte sett maken till sedan Karlfeldt. Men det är också semantiskt en akrobatik som bryter mot alla förväntningar. Ni lyckas väcka språket och få dess slumrande komponenter att spritta, dansa och sjunga. Den sovande ingrediensen ”katt” vaknar när lussekatten får liv och sätter punkt genom att äta upp bofinken som just sjungit sången om bagar Bengtsson.
    Ni polemiserade tidigt mot dem som reducerade barnboken till en väg in i den ”riktiga” litteraturen och som samtidigt krävde att den skulle vara klar och enkel. Ni förnyade de urgamla ramsorna till en konst i egen rätt och ni visste att barn älskar ”krångliga” ord och hänförs av bildningar som ”Dinkeli dunkeli doja” och ”Lapprika papprika puddingpastej”. Ramsan är, med era ord, ”en av de mest funktionella skapelser barnlitteraturen äger”.
    Vi ska inte glömma att det hos er, vid sidan av det lekfulla, finns ett poetiskt vemod: ”Kärlek kan blomma höst liksom vår. / Hjärtat kan gråta utan en tår.” Men den Lennart Hellsing vi hyllar idag är framför allt den suveräne språkkonstnären, Summa summarums och Den krångliga kråkans skapare. Med er milda surrealism, er språkglädje och er virtuosa versteknik har ni fått flera generationer att både gråta av skratt och stanna i häpen eftertanke.