Svenska Akademiens Nobelbibliotek

Nobelbiblioteket har som huvuduppgift att bistå Svenska Akademien i dess prisarbete. Ambitionen är att bygga upp representativa samlingar av aktuella skönlitterära samt litteratur- och språkvetenskapliga arbeten.

Nobelbiblioteket grundades 1901 i samband med att Svenska Akademien fått som ansvar att en gång per år utse Nobelpristagare i litteratur. Sedan dess har en mängd andra priser tillkommit. Samlingarna är därför inte strikt begränsade till vad som är motiverat av Nobelprisarbetet utan omfattar såväl den samtida skönlitteraturen som verk inom litteratur- och språkvetenskap.

En viktig del i litteraturbevakningen sker med hjälp av de cirka hundra, flertalet utländska, litterära tidskrifter som biblioteket prenumererar på. Dessa finns att läsa i bibliotekets läsesal. Nobelbiblioteket är öppet för allmänheten, särskilt för dem som i kvalificerat studiesyfte är intresserade av att ta del av samlingarna. Merparten av bokbeståndet är tillgängligt för hemlån. Den utländska delen finns registrerad i LIBRIS och biblioteket deltar i landets fjärrlåneverksamhet.

Nobelbiblioteket ser också som sin uppgift att stödja andra som är verksamma inom bokbranschen, exempelvis bibliotekspersonal och bokhandelsanställda, genom att arrangera föreläsningar och seminarier om modern skönlitteratur.

Nobelbibliotekets informationsbroschyr från 2013
Nobelbiblioteket information 2013.pdf 

 

Välkommen till Nobelbiblioteket

Här hittar du representativa samlingar av aktuella skönlitterära samt litteratur- och språkvetenskapliga arbeten.