Nobel library news

Akademieaftnar, våren 2018

Nobelbiblioteket12 mar 2018

Kvällsföreläsningar hos Svenska Akademiens Nobelbibliotek, våren 2018. Tema: pionjärer.
Läs mer här

Föreläsningar vid Svenska Akademiens Nobelbibliotek

Nobelbiblioteket2 feb 2017

Poesi & Prosa - våren 2017
Tema: Metaforikens landskap

Föreläsningar vid Svenska Akademiens Nobelbibliotek

Nobelbiblioteket23 aug 2016

Poesi & Prosa - hösten 2016
Tema: Ordens hemvist

Föreläsningar vid Svenska Akademiens Nobelbibliotek

Nobelbiblioteket15 jan 2016

Poesi & Prosa - våren 2016
Tema: Översättning