SAOL-redaktionen

Kontaktuppgifter: 

SAOL-redaktionen
Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi   
Göteborgs universitet 
Box 200 
SE-405 30 GÖTEBORG 
e-post:    saol@svenska.gu.se
https://www.gu.se/svenska-spraket

Medarbetare: 

Kristian Blensenius, redaktör 

Louise Holmer, redaktör 

Hans Landqvist, redaktör 

Stellan Petersson, redaktör 

Emma Sköldberg, redaktör