Kellgrenpriset

20 dec 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Eva Österberg Kellgrenpriset för år 2016. Priset, som instiftades 1979 och utgår ur Stiftelsen Karin och Karl Ragnar Gierows fond, utdelas för betydelsefull gärning inom Akademiens hela verksamhetsområde utan avseende på om mottagaren är eller icke är ledamot av Akademien. De senaste årens mottagare av priset har varit 2012 Agneta Pleijel, 2013 Maciej Zaremba, 2014 Matti Klinge och 2015 Cecilia Lindqvist Prisbeloppet är 200 000 kronor.

Eva Österberg är historiker, född 1942 och bosatt i Lund. Hon blev fil.dr vid Lunds universitet 1971 med avhandlingen Gränsbygd under krig. Ekonomiska, demografiska och administrativa förhållanden i sydvästra Sverige under och efter nordiska sjuårskriget. 1987-2007 var hon professor i historia i Lund och hon är även hedersdoktor vid Oslo universitet och Linnéuniversitetet i Växjö. Eva Österberg är ledamot av flera akademier och var tidigare även ordförande i Riksbankens Jubileumsfond. Förutom egna verk har hon varit redaktör för flera vetenskapliga utgåvor på det historiska området.

Verk under senare år:
Kvinnor och våld. En mångtydig kulturhistoria. Med Marie Lindstedt Cronberg. 2005
Våld – representation och verklighet. Med Marie Lindstedt Cronberg. 2006
Vänskap. En lång historia. 2007
Tystnader och tider – samtal med historien. 2011
De små då – perspektiv på barn i historien. 2016