Svenska Akademiens Finlandspris

20 dec 2006

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2006 har tilldelats Rainer Knapas.

Priset, som instiftades 1966, utdelas som belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv. De senaste årens mottagare av priset har varit 2001 Thomas Warburton, 2002 Märta Tikkanen, 2003 Tuva Korsström, 2004 Jörn Donner och 2005 Peter Sandelin. Prisbeloppet är 80 000 kronor.

Rainer Knapas, född 1946,  är konst- och kulturhistoriker och forskare vid Svenska litteratursällskapet i Helsingfors. Tidigare har han varit knuten till Museiverket och Historiska institutionen vid Helsingfors universitet. Knapas har skrivit artiklar i kultur-, arkitektur- och bokhistoriska ämnen och verkat som kolumnist i Ny Tid. Han har även varit medförfattare och redaktör för ett flertal arbeten på svenska och finska bland annat Helsingfors universitet 1640-1990, delarna I-III och Finlands svenska litteraturhistoria, del I-II.

Övriga verk, redaktör- och medarbetarskap i urval
Resan till Italien. Gustaf Mauritz Armfelts resedagbok 1783-1784. 1997
Lönnrot, Elias, Vandraren. Reseberättelser från Karelen 1828-1842. 2002
Monrepos. Ludwig Heinrich Nicolay och hans värld i 1700-talets ryska Finland. 2003
Albert Edelfelt och Ryssland. Brev från åren 1875-1905. Utgivna tillsammans med Maria Vainio, 2004
Idyll och hjältemod.  J. L. Runeberg i bokkonsten. 2004
Topelius, Zacharias, Finlands krönika: 1860-1878. 2004
J. V. Snellman i Europa. Resebilder 1840-1847. Utgiven tillsammans med Nora Ervalahti, 2006