Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) tillgänglig som gratis app

På svenska.se finns en sökbar version av SO.

SO kom ut i tryckt form år 2009 och utgör en ingående beskrivning av det allmänna ordförrådet i modern svenska. Tyngdpunkten ligger på ordens betydelse och användning i kombination med historiska uppgifter. Ordboksappen speglar detta innehåll. 

Appen bygger på den lexikaliska databas som utarbetats och vidareutvecklas vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Den innehåller bland annat:

  • 65 000 uppslagsord med ingående betydelsebeskrivningar
  • 100 000 språkliga exempel och 5 000 idiom
  • uttalsuppgifter samt inläst uttal
  • uppgifter om ordklass och böjning, ordled och ordbildning
  • upplysningar om ordens stil och bruklighet
  • särskilda konstruktionsuppgifter
  • dateringar av mer än 70 000 ord och betydelser (från före 1000-talet till 2000-talet)
  • etymologier för cirka 28 000 ord och betydelser
  • välkända citat i anslutning till enskilda artiklar
  • stilrutor, det vill säga kommentarer om språkriktighet.

I appen kan du söka på ordens grundformer och på ett stort antal böjda former. Tack vare en stavningshjälp hittar du fram till ett uppslagsord även om du är osäker på hur det stavas. Du kan söka på delar av uppslagsord. Det är också möjligt att söka på flerordsuttryck, till exempel kasta in handduken (’ge upp’). Från länkar i ordboksartiklarna kan du också navigera i ordboken och komma från en artikel till en annan. Avslutningsvis kan du höra hur uppslagsorden uttalas, om du är uppkopplad mot internet.

Appen är utvecklad av Isolve AB i samarbete med ordboksredaktionen vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Stavningshjälpen är baserad på algoritmer från Oribi AB.

Läs mer om Svensk ordbok på webbplatsen för Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet »

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) som app, se vidare:
App Store
Google Play

Har du synpunkter på appen?
Mejla appar@svenskaakademien.se